Home

KORU - LAKE NAKURU - LAKE NAIVASHA - MASAI MARA - KORU

Route Kenya

Via Tororo/Malaba naar Koru - Lake Nakuru - Lake Naivasha - via Narok
naar Masai Mara - terug naar Koru en via Kisumu en Busia
terug naar Oeganda (ca. 2300 km)