Veld bestormen
Een uitzinnige menigte bestormt het veld