Het spel is begonnen

Het spel is begonnen...
(let ook op de strakgemaaide lijnen in de grasmat)