Aanmoedigen van de Cranes
De Cranes worden fanatiek aangemoedigd